Onze visie

Het verschil tussen een positieve en krachtige wending met vertrouwen en een neerwaartse spiraal met moeilijkheden om erbovenop te komen, wordt bepaald door bewustwording, het creëren van duidelijkheid, openstaan voor het aanleren van vaardigheden, leren door ervaring en het vermogen om keuzes te maken.

Wij geloven in zelfmanagement, tevredenheid, positieve gezondheid, welzijn en het kunnen gaan benutten van mogelijkheden om jouw leven te verrijken. Het betekent stap voor stap werken aan het verwezenlijken van jouw wensen en doelen, zodat je je levendig voelt en het gevoel hebt er echt toe te doen.

Onze missie

Onze missie bij Aquamentis is om deel uit te maken van een breed scala aan initiatieven die gericht zijn op een positieve benadering van het menselijk welzijn en om een actieve rol te spelen in het bevorderen van een gezonde en plezierige samenleving en wereld. We streven ernaar te werken aan het vergroten van tevredenheid en vertrouwen, terwijl we stress en angst verminderen.

Waarom? Omdat jongeren en (jong-) volwassenen in deze tijd een groeiende behoefte hebben aan meer kennis en vaardigheden om mentaal veerkrachtig te zijn. Aquamentis is opgericht om deze behoefte aan te pakken en om te benadrukken dat het bespreken van mentale gezondheid en welzijn een alledaags onderwerp zou moeten zijn, waar gemakkelijk toegang toe is. We willen je laten weten dat we waarde hechten aan jouw welzijn en dat je in staat bent een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij door jezelf te zijn en je dromen na te streven. We zijn er om te luisteren, te zien en om je te helpen jouw ontwikkelingsmogelijkheden te benutten.

Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn voortdurend in beweging. Daarom is het aanleren van een groei-mindset van cruciaal belang. Samen kijken we naar kansen en mogelijkheden voor groei, in plaats van ons te concentreren op wat je nu wel of nog niet kunt

Waar staat de naam Aquamentis voor?

Aqua en Mentis betekenen water en je mentale functioneren.

Water staat voor helderheid
Water staat voor flexibiliteit
Water staat voor krachtig
Water staat voor beweging
Water staat voor reflectie
Water staat voor puurheid
Water is essentieel (bron voor leven)

Als je mentaal kan meebewegen met wat je op je pad tegenkomt, kan je mee met de stroom en behoud je de energie om te leven en je mogelijkheden te benutten.

Wendbaar als water

Eén van de mooiste lessen die water ons leren kan is: wees flexibel en omarm verandering.
Water herinnert ons: Go with the flow, ongeacht de situatie.

Water verzet zich niet. Water stroomt. Water gaat altijd waar het wil, niets houdt het tegen. Water is geduldig. Druipend water slijt zelfs steen weg. Water neemt de vorm aan van hetgeen waarin het zich bevindt. En als het niet door een obstakel kan gaan, gaat het er omheen.

Be like water making its way through cracks. Empty your mind, be formless, shapeless, like water

Bruce Lee

De coach

Mijn naam is Jaimy Leemans, de oprichtster van Aquamentis.

Ik ben een ervaren en toegewijde coach en begeleidt met oprechte interesse vanuit mijn overtuiging: "je hoeft het niet alleen te doen". In mijn dienstverlening staat jouw welzijn centraal. Daarnaast hecht ik enorm veel waarde aan een open en comfortabele communicatie tijdens de samenwerking.

Mijn eigen levenspad is gekenmerkt door diverse zijwegen, inclusief een re-integratietraject. Wat altijd consistent aanwezig was, was mijn aandacht. Aandacht voor anderen, voor de omgeving, voor mijn taken, voor wat ik zag en ervoer. Aandacht voor leren en groeien. Na een burn-out werd deze focus aangevuld met nog een rode draad in mijn leven: het besef van het verschil tussen woorden en daden, tussen wat er wordt gezegd en wat werkelijk werkt.

Voor mentale flexibiliteit en kracht en het kiezen van de richting die mij mooie belevenissen oplevert, die mijn leven betekenis geven, probeer ik wijs te worden uit de informatie, van binnenuit en van buitenaf, om vervolgens te kiezen voor datgene dat mij verder helpt.

De kloof tussen het leven dat je overkomt met gevoelens van onmacht en frustratie, en het idee dat het anders kan, dat je veerkrachtig kunt leven met positieve energie, is mijn drijfveer om jou te begeleiden van overleven naar echt leven!

Welkom bij Aquamentis, waar we samen werken aan jouw persoonlijke groei.

You Can't Stop The Waves But You Can Learn To Surf

Jon Kabat Zinn