Volg je hart, je innerlijk kompas

Bij Aquamentis geloven we dat iedereen, ongeacht leeftijd of levenssituatie, het verdient om een vervuld leven te leiden. We begeleiden met oprechtheid, kennis en ervaring, met als doel samen te leren en te groeien, zelfs in de meest uitdagende omstandigheden, zodat jij sterker en wijzer wordt. Ons gezamenlijke doel is om het beste uit jou en je leven te halen.

Het leven kent momenten van verwondering, vreugde en geluk, maar ook momenten van pijn, verlies, tegenslagen, moeilijke gebeurtenissen en veranderingen. Onze gezamenlijke vraag is: hoe gaan we hiermee om en welke stappen kunnen we nemen om te werken aan jouw nieuwe toekomstperspectief?

Tijdens een re-integratietraject brengen we jouw weerbaarheid, belastbaarheid en arbeidsmarktperspectief in kaart. Samen krijg je inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt bereiken. We stellen gezamenlijk een plan op en werken stap voor stap naar jouw doelen toe.

Onze aanpak is flexibel en past zich aan jouw specifieke situatie aan. We kijken naar diverse factoren, waaronder jouw positie op de participatieladder en jouw gezondheidssituatie, met behulp van het "Mijn Positieve Gezondheid Spinnenwebmodel".

Bij Aquamentis hechten we veel waarde aan positieve gezondheid en de helende kracht van de natuur. Deze vormen essentiële elementen in onze aanpak om jou te begeleiden naar een leven met innerlijke rust en fysieke energie. We streven ook naar het bevorderen van veerkracht en weerbaarheid door te streven naar een vitaal leven, en dat doen we samen met jou.

Veerkrachtig leven

In staat zijn om jezelf te herpakken, herstellen na tegenslagen, veranderingen of uitdagingen.

Draaglast

De mate waarin een persoon te maken heeft met tegenslagen op een of meer levensgebieden

Door dit in kaart te brengen, creëer je overzicht en bewustwording

Vervolgens ga je ermee aan de slag

Welke dingen vallen binnen je eigen invloedsfeer en welke dingen niet?

Draagkracht

Het vermogen dat een persoon heeft om met de vragen op een of meer levensgebieden om te gaan, dan wel op te lossen

Voor het bevorderen van je draagkracht kan je werken aan:

Groei mindset
Accepteren
Loslaten
Denken in oplossingen
Hulp vragen
Vitaliteit
Flexibiliteit

Zelfinzichten

Een realistisch en positief zelfbeeld ontwikkelen

Door te ontdekken wat jou uniek maakt, welke kwaliteiten je hebt, wat jou motiveert om je ergens voor in te zetten

Daarnaast met aandacht te observeren hoe je hart en hoofd werken. Waardoor je rust en vertrouwen opbouwt en vaardigheden aanleert ter bevordering van eigen regie

Doel

Door je wens en doel te formulier creëer je:

Duidelijkheid
Houvast
Motivatie om er actief mee aan de slag te gaan

Een stip op de horizon
Ruimte in je hoofd
Vertrouwen

En je kan het vieren
(ook de stapjes er naartoe)

Toegewijde actie

Proberen
Ervaren
Hulp vragen
Zorgen voor jezelf
Keuzes maken
Doorzetten
Je hart volgen
Je wensen/doelen nastreven
Vertrouwen

Vervolgens is het aangeleerde bewaken en behouden belangrijk.

Resulteert in:

Je zelforganiserend vermogen is gegroeid, er is een betere balans tussen je draaglast en draagkracht, je bent mentaal gezonder, je ervaart minder stress, je bent beter in staat gezonde relaties te onderhouden en je persoonlijk verder te ontwikkelen, je voelt je zekerder en vrijer, je ziet en benut je kwaliteiten en mogelijkheden.

Re-integratie trajecten

Krijg je een traject vanuit het UWV of heb je een uitkering vanuit de gemeente?

Bij het zetten van de stappen passend bij jouw situatie voor je terugkeer op de arbeidsmarkt kunnen wij je met onze dienstverlening hierin ondersteunen.

De gemeente kan ons inschakelen zodat je samen met een deskundige, inzichten kan opdoen in je mogelijkheden en met meer vertrouwen en een groter zelf organiserend vermogen kan werken aan het uiteindelijke doel om weer te participeren in de samenleving.

Aquamentis heeft een overeenkomst met het UWV voor het begeleiden van twee soorten re-integratie trajecten.

Heb je een Ziektewet, WIA of Wa-jong uitkering?

Je contactpersoon van het UWV kan de mogelijkheden van een re-integratie traject met je bespreken.

Vervolgens mag je zelf het re-integratiebureau kiezen waarbij je jouw re-integratietraject wilt volgen.

"Modulaire dienstverlening" en "Werkfit maken".

Voor Modulaire dienstverlening en Werkfit maken, bieden we op jou gerichte begeleiding, voor een persoonlijke re-integratie wens, passend binnen de doelen van deze UWV trajecten.

Tijdens zo'n traject werken we aan jouw belastbaarheid en veerkracht en doen je waardevolle inzichten op over wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik, voor een helder beeld van je arbeidsmarktpositie.

Je stappen richting nieuw werk kunnen ook in een Werkfit maken traject al een vastgestelde zoekrichting of zelfs een (betaalde) baan opleveren. Of wellicht het starten van een opleiding, wanneer dat bij jouw nieuwe loopbaanpad past.

Ieder traject dat we begeleiden is uniek. Omdat iedere situatie en ieder persoon verschillend is. We kijken naar dat wat jij nodig hebt.

Procesbeschrijving Modulaire dienstverlening
Procesbeschrijving Werkfit maken

Wil je een vrijblijvend intakegesprek bij Aquamentis, of heb je andere vragen? Mail of bel ons dan gerust. Of stuur direct een bericht via Contact.

We geven je graag duidelijkheid en beantwoorden uiteraard je vragen voor een helder beeld van wat je kan verwachten.

ACT4life

ACT staat voor Acceptance en Commitment Therapy.

Vechten tegen het onvermijdelijke kost niet alleen heel veel energie, het levert je op de lange termijn niets op. Beter is het misschien om vaardigheden te ontwikkelen die ervoor zorgen dat je in staat bent om te dealen met de moeilijke kanten van het leven en die angsten.

Onze gedachten, gevoel en gedrag worden beïnvloed door alles wat je meemaakt en hoort. Hierdoor kan het wel eens moeilijk zijn om je hart nog te horen. Je eigen kompas te volgen.

Daarom maken we gebruik van ACT kennis en oefeningen tijdens een coaching traject. Je kan leren ermee om te gaan dat iets ongemakkelijk mag voelen en als je je onzeker voelt: leer je erop te vertrouwen dat je ermee om kan gaan. Niet meer vechten, maar loslaten. Jij staat aan het roer.

ACT leert je mee te bewegen met dat wat het leven biedt – goed of slecht – en dus psychologisch flexibel te zijn.

Mijn positieve gezondheid

Om je huidige situatie in kaart te brengen maakt Aquamentis gebruik van verschillende tools voor het helder krijgen van je (gezondheids)situatie.

Eén daarvan is de Mijn Positieve gezondheid vragenlijst. Na het beantwoorden van vragen worden de uitkomsten weergegeven in een spinnenweb. Deze uitkomsten geven aan hoe jij vindt dat het met je gaat over 6 verschillende onderwerpen m.b.t. je gezondheid. Het opdoen van deze inzichten en het samen bespreken ervan maakt duidelijk wat jij belangrijk vindt en waar je aan wilt gaan werken.

Een mooie bijdrage aan de bewustwording van je draaglast, draagkracht, zelfinzichten en je wensen/doelen!

Ga naar de vragenlijst

Het SUPERHELD(er) draaiboek

Een hele bewuste keuze in de dienstverlening van AQUAMENTIS, is het combineren van op maat werken en werken met een werkmap. Iedere deelnemer van een traject krijgt een ringband map met informatie, opdrachten en notitie- en teken vellen.

Onze werkwijze zorgt vervolgens voor maatwerk. Want aan de hand van de gesprekken en wat er speelt bij de deelnemer kunnen we kiezen wanneer we wat inzetten. Er is geen vaste volgorde. We bespreken steeds samen wat er nodig is op dat moment en houden daarbij het doel van het traject in de gaten.

Meer weten over ons draaiboek?