Een hele bewuste keuze in de dienstverlening van AQUAMENTIS, is het combineren van op maat werken en werken met een werkmap. Iedere deelnemer van een traject krijgt een ringband map met informatie, opdrachten en notitie- en teken vellen.

Draaiboek, werkmap en portfolio in één

Het is een draaiboek voor het traject. Dat geeft helderheid. En het stimuleert om heel bewust bezig te zijn met het doel dat je voor ogen hebt. Het is tevens een werkmap. De opdrachten die je maakt voor het opdoen van inzichten heb je op papier. Je kan ook foto's verzamelen of een dagboek bijhouden. En aan het einde heb je een portfolio, met bewijs van alle vaardigheden die je je eigen hebt gemaakt, met je eigen CV en persoonlijk profiel. Dus voor het verder gaan communiceren bij bijvoorbeeld netwerken en solliciteren hebben je alles in één map bij elkaar.

Maatwerk voor jou

Onze werkwijze zorgt vervolgens voor maatwerk. Want aan de hand van de gesprekken en wat er speelt bij de deelnemer kunnen we kiezen wanneer we wat inzetten. Er is geen vaste volgorde. We bespreken steeds samen wat er nodig is op dat moment en houden daarbij het doel van het traject in de gaten.